Tekstregel 1

Tekstregel 2

Post van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Hoe wordt een boek geboren? De uitgever of redacteur doet er traditioneel een boekje over open tijdens de speech bij de boekpresentatie. Deze keer: De boevenwagen. Onderweg met gevangenen.

Precies een maand geleden, toen het boek al bijna op de drukpersen lag, ontvingen Jelle en ik een aangetekende brief van zijn voormalige werkgever, de directeur van de Dienst Vervoer & Ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vet en onderstreept stond de datum waarop DV&O het manuscript uiterlijk eiste in te zien, op zoek naar staatsgevaarlijke intenties van de heer Winkels, almede zijn tot op heden altijd zeer brave uitgever. Groot was daarom in ieder geval mijn opluchting toen wij begin februari te horen kregen dat het Kopij – foutje van het ministerie, moet zijn de kopij – ‘geen feitelijke aanleiding geeft om nadere rechtsmaatregelen te treffen’.

Het mooiste uit de brief, in dat onhandige, gezwollen taalgebruik dat ik na mijn universitaire studie juist weer heb willen afleren, moest nog komen. Ik citeer:

‘Volledigheidshalve en wellicht ter overdenking uwerzijds wil ik ten aanzien van de inhoud van het Kopij – daar gáát-ie weer - wel enkele kanttekeningen plaatsen. DV&O kan zich niet verenigen met de gecreëerde beeldvorming, zowel ten aanzien van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en gelieerde diensten in het algemeen, alswel de beeldvorming ten aanzien van gedragingen van de gemiddelde (rijks)ambtenaar. Bovendien berust het boek op de persoonlijke visie van de auteur doch niet op een feitelijke weergave van de werkelijkheid. Derhalve beschouw ik een groot deel van de passages als fictie.’

Nou zeg, sinds deze brief is het boek van Jelle ineens een roman geworden, en Jelle daarmee een literair auteur. Wie het boek trouwens leest, bekruipt sowieso het gevoel dat Jelle werkte in een voor ons onwerkelijke, en daardoor fictieve wereld. Dat is juist de reden waarom Jelle dit boek móést schrijven: om zelf het hoofd koel en de hand aan het stuur te houden, laverend tussen die absurde wereld van de boeven, met hun eigen, vaak lelijke taal, en aan de andere die hautaine wereld van de macht en de wet, met hun minstens zo lelijke taal.

Jelle liet zich niet gek maken en vond steun in taal, mooie taal. De dingen die hij meemaakte waren misschien te gek voor woorden, maar niet de manier hoe Jelle ze aan het papier toevertrouwde; daarin is hij helder en doelgericht, al durft hij ook hier en daar een situatie bijna poëtisch te beschrijven. Hoe dan ook lees ik het boek compleet anders dan de directeur van DV&O, en misschien alleen daarom is het al interessant wat jullie, allen hier aanwezig, zelf van het boek vinden. Wat iedere lezer sowieso zal erkennen is dat de auteur een man is met veel gevoel en grote betrokkenheid bij alle mensen die hij ontmoet.

Geweldig is het om te merken is hoe het boek gelijk door de media is omarmd, en hoe ook daarin Jelle zich niet gek laat maken, maar rustig zijn verhaal vertelt alsof hij nooit anders gedaan heeft. Gisteren kreeg ik van collega Cathelijne een lijstje in handen aan wie Jelle interviews heeft gegeven:  AD, Trouw, NOS-journaal, Fun X, Van Steeg tot 1, Edwin Evers, de Coen en Sander Show, Q-music, Wekker Wakker, Radio 10, Radio Utrecht, NTR Academie, Studio Pow, Met 't oog op morgen, en hij spreekt nog met: Spijkers met koppen, Amsterdam FM, Radio Noord-Holland Lunchroom, Omroep West, en hij heeft zijn eerste 4-sterrenrecensie van de Nieuwe Revu.

Nou goed, ik verwacht dat we in de loop van volgende week al een herdruk moeten opleggen, dus u hier alleen aanwezig heeft ook nog eens het voorrecht een felbegeerde eerste druk in handen te krijgen, die natuurlijk nóg meer waard wordt als Jelle er zijn handtekening heeft gezet. Jelle, ik ben heel trots op je, want je hebt een ontzettend goed boek geschreven. 


Nederland

Paul Brandt - uitgever/publisher
paul@uitgeverijbrandt.nl

Michiel Boek - manager verkoop
michiel@bureauboek.nl

Annemieke Heinen - bureauredactie 
annemiek@uitgeverijbrandt.nl

Erica van 't Leven  - publiciteit
erica@lopendezaken.nl

Sylvie Steffers  - publiciteit
sylvie@lopendezaken.nl

 

België

Elkedag Boeken
Jodenstraat 16
2000 Antwerpen
+32(0) 3 345 60 40
info@elkedagboeken.be

Marcia van der Zwan – pers en publiciteit
marcia@elkedagboeken.be

Pieter Boschmans - verkoop buitendienst
pieter@elkedagboeken.be

Suzy Mertens - verkoop buitendienst 
suzy@elkedagboeken.be

Sophie Verbist - Pers en promotie 
sophie@elkedagboeken.be

Contact

Uitgeverij Brandt
Postbus 14858
1001 LJ Amsterdam
Uitgeverij-Brandt
Uitgeverijbrandt
UitgeverBrandt